Přejít k menu

Septiky

Dvoukomorové jímky, čili septiky, fungují na bázi usazování kalu na dně komor a odtoku odpadní vody přes přepad. Ta je pak odváděna do kanalizace, trativodem do přírody nebo k dalšímu očištění.

Dvoukomorové jímky, čili septiky, fungují na bázi usazování kalu na dně komor a odtoku odpadní vody přes přepad. Ta je pak odváděna do kanalizace, trativodem do přírody nebo k dalšímu očištění.

Voda se v septiku biologicky předčistí a je tedy možné ji vypustit k dalšímu očištění do přírody. K tomu je vhodné pořídit si i čistící filtr.

Nespornou výhodou našich septiků je jejich faktická nesmrtelnost, kdy přirozené cykly rozkladu v přírodě nejsou schopny rozložit materiál, z něhož jsou septiky vyrobené. Díky výrobní technologii rotačního tváření plastů je tato „nesmrtelnost“ dovedena téměř k dokonalosti, což dokazuje i naše jištění septiků a jímek záručním listem na dobu 20 let.

Kal se na dně komor usazuje a anaerobně vyhnívá za vydatné pomoci bakterií. Kal se musí minimálně jednou ročně vyvézt s tím, že na dně komor se vždy musí trochu kalu nechat, aby se měly bakterie kde množit a započít tak opětovný rozklad kalu.

Další z výhod přináší skutečnost, že septik není nutné ukládat do vybetonované jámy, ale postačí jej zapustit do vykopané jámy a zasypat pískem nebo štěrkopískem.

Septiky nejsou konstruované na stejné bázi jako žumpy. Žumpa je postavená na bezodtokové bázi, kde chybí biologický samočisticí stimul, který je přítomen v dvoukomorovém plastovém septiku z naší produkce. Žumpa vyžaduje mnohonásobně více výjezdů fekálních vozů nežli septik. Systém odtoku a samočištění vody udržuje fekální vůz od Vašeho domu na dostatečně dlouhou dobu.

Biologické samočištění vody anaerobními bakteriemi je šetrné k přírodě. Kal usazený u dna se sám rozkládá a systém více komor čistí použitou vodu, kterou je pak možné bezpečně odvést do přírody. Ta si s takovou vodou již hravě poradí.

Zobrazit celý text