Přejít k menu

Ochrana osobních údajů


Odesláním objednávky zákazník uděluje souhlas ke zpracování osobních
údajů uvedených v objednávce.Informace o zákaznících jsou uchovávány
v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem
o Ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a
předpisů. Společnost BETAXO CZ s.r.o. veškeré údaje získané od zákazníků
užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím
osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje
zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové
doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost
BETAXO CZ s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který
připouští zákon o Ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst.
2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou
uchovávána na zálohovaných serverech v majetku společnosti, které
nejsou sdíleny s aplikacemi třetích osob.